:
 
 

Пробиотик за съвременния танц в България

Всяка година над 30 танцьори завършват образованието си в профилираните учебни заведения в София. Нищожна част от тях намират дългосрочна ангажираност  в България,  други емигрират в търсене на професионална реализация. За съжаление повече от половината се принуждават да се преквалифицират. До голяма степен  причината за този висок процент се крие в невъзможността да подържат и развиват качествата си.

 

Пробиотик за съвременния танц в България

Tренинг програма за професионални танцьори подготвена от Derida Dance
и финансирана от Фондация Америка за България


probiotic_derida_dance

 

 

Продължителност: септември 2010- септември 2011

Място на провеждане: Derida Dance Center- първия център за съвременен танц и обучение в София

Цели на програмата:
  1. Да подобри професионалните качества и конкурентноспособност на артистите в областта.
  2. Да създаде предпоставка за сформиране на частна трупа за съвременен танц
  3. Да провокира създаване на нови контакти и бъдещи сътрудничества между участниците
  4. Да създаде танцов спектакъл който да представи постиженията на участниците постигнали най-добри резултати в тренинга

 

Програмата "Пробиотик за Съвременния Танц в България" е насочена към професионалните танцьори. Всички те ще имат възможност да посещават класически и модерни екзерсиси които центъра организира ежедневно. Участниците ще могат да работят  и с преподаватели в различни дисциплини (хип хоп, карате, капоейра и др.), от които са заимствани различни течения в съвременния танц.Ще бъдат организирани уъркшопи и дискусии. В зависимост от предпочитанията всеки един от желаещите може да се включи в програмата по няколко начина:


Модул 1

Осигурява  достъп само до екзерсисите в програмата които ще се провеждат всяка сутрин от понеделник до петък в работните дни. Тренинга цели да подобри физическата кондиция и възможностите за движение в пространството.


Модул 2

Включва достъп до екзерсисите както и участие в организираните работни срещи след тях. През два месеца ще бъдат представяни резултатите от провеждания тренинг с участниците в модула, чрез организиране на отворени презентации в Derida Dance Center. В програмата ще бъдат включени и гост хореографи от чужбина които ще провеждат уъркшопи и дискусии на които ще споделят опита си при създаване и разпространяване на танцови продукти.

 

В последния етап от програмата участниците постигнали най-добри резултати ще бъдат поканени да се включат в създаването на танцов спектакъл като резултат от проведения тренинг. Репетициите ще протичат през последните три месеца от програмата в Derida Dance Center. Участниците ще бъдат финансово обезпечени за целия работен период.  Премиерата ще бъде организирана в последния месец. След приключването на програмата Derida Dance ще продължи да разпространява готовия сценичен продукт


ТАКСИ:

Месечна такса за включване в тренинговата програма-Модул 1 -12 лв.
Заплаща се предварително в началото на месеца

Месечна такса за включване в тренинговата програма-Модул 2 -15 лв.
Заплаща се предварително в началото на месеца

Такса за единично посещение- 10 лв. Заплаща се непосредствено преди провеждане на екзерсиса при наличие на свободни места

Всички ученици и студенти от прoфилираните учебни заведения ще ползват 20% намаление от цената за единично посещение (при наличие на свободни места).

Всички желаещи да се включат в модул 1 и 2 от програмата трябва да попълнят и изпратят формуляр на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 При запълване на групите, включването в модул 1 и 2 ще бъде ограничeно.