:
 
 

Резидентска програма на Derida Dance Center

Резидентската програма на Derida Dance Center е един от основните инструменти за реализиране на политиката на организацията за осигуряване на възможности за развитие на съвременния танц в България чрез споделяне на международен опит, от една страна, и облекчаване на процеса по осъществяване на авторски творчески проекти, от друга.

В Derida Dance Center творците получават възможност да използват безвъзмездно пространство и техническа подкрепа за реализиране на авторските си проекти. Екипът ни се грижи и за популяризирането на резиденциите и резултатите от тях.

През последните години Derida Dance Center беше домакин на много български и чуждестранни артисти, които споделиха част от творческия си път и предадоха от опита си на български професионалисти и любители в сферата на съвременния танц.

В резултат на това през 2014 година резидентската програма на Derida Dance Center беше отличена от експерти на Европейската комисия в Брюксел като най-добра практика за обмен на артистичен опит на Стария континент наред с такива от Ирландия и Финландия.

Petia Artefact