:
 
 

Монолози на Мокаптон

Mocapton1

Събота, 07.03 от 19:00 часа в Derida Dance Center ще се състои представяне на резултата на взаимния изследователски процес на тема Identity. Move! между българския дигитален артист Артист Албена Баева и полската хореографка Агата Машкевич.

Derida Dance Center е българският парньор по проекта, като на оперативно ниво курира и представя български артисти при взаимодействието им с други техни колеги от чужбина.

Хореографът Агата Машкевич и дигиталният артист Албена Баева работиха заедно по време на резиденция в Атина, част от проекта IDENTITY.MOVE! В рамките на процеса на изследване Албена запозна Агата с изобретението на Runabout project, наречено Mocapton. То представлява костюм, който улавя движенията на изпълнителя и действа като музикален инструмент за интерактивни танцови пърформанси. Mocapton се превърна в modus vivendi на сътрудничеството между артистите.

Решението фокусът да бъде върху него определи и логиката на работния процес между двете участнички. Дневните графици, дейностите, реда на експериментиране се определяха от „нуждите и настроенията“ на Мокаптон. Идеята беше първо да бъде разбрана системата, нейния потенциал и евентуални ограничения, преди в нея да се вплетат нови проекции, идеи и функции.

Монолози на Мокаптон е презентация на този изследователски процес. Тя включва прожекция на документален филм за Мокаптон – The Invisible Partner, кратък пърформанс - презентация и време за въпроси. Това е колекция от впечатления от изследователския процес, серия от различни гледни точки, а не пърформанс в класическия смисъл на думата. Това е отговор на невъзможността да опишеш напълно какво се случва между двама артисти по време на едномесечна резиденция в Атина, част от проект Identity.Move!

Проектът IDENTITY.MOVE! се реализира с финансовата помощ на Програма "Култура 2007 - 2013" на ЕС.

Mocapton2

 

  logo-parners-IM


Фейсбук събитие:

Monolozi-1