:
 
 

Проект Identity.Move!

 IM banner

IDENTITY.MOVE! е транснационална платформа за теоретично и артистично изследване в областта на съвременния танц и свързаните с него други изпълнителски изкуства, която се фокусира върху страните от източната част на Европа: Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

Платформата ще даде възможност на  24 артиста, разделени на 12 двойки, които ще изследват темата Identity.Move! од формата на 12 резиденции в четири локации: Есен (Германия), Познан (Полша), Атина (Гърция) и Прага (Чехия).

Ако помислим за „местното“, „регионалното“. „автентичното“ в социален и икономически контекст, ще видим тези дефиниции като все по-неясни.  Настоящата система на артистични продукции в Европа принуждава артистите, занимаващи се с изпълнителски изкуства – хореографи, танцьори и др.  – да развият умения за мобилност, приспособимост и гъвкавост, което ги прави група от предпазливи културни продуценти.

Парадоксално, дори и тяхното отношение към системата да е критично, те отговарят напълно на стандартите на неолибералните западни страни. Какво остава, когато „местното“ се окаже чист продукт? Как постоянната промяна на локации, контексти и култури повлиява върху работата на артистите? Все още ли Изтокът настига Запада? И в крайна сметка, какво означава Изток? Нека да поставим концепциите и имената в движение, да наблюдаваме пътуването и да видим как кризата се разгръща.

IDENTITY.MOVE! се координира от Гьоте Институт във Варшава в сътрудничество с Културния център на Люблин, Полша и други организации.

Платформата се реализира с подкрепата на Програма „Култура“ на ЕС.Derida Dance Center участва активно в проекта като асоцииран партньор.

Повече за IDENTITY.MOVE! и събитията, свързани с него можете да видите на страницата на проекта.

IM