:
 
 

MAYDAY

Mayday-web-Името е “Mayday” – дума, международно приета като вик за помощ в бедствена ситуация. Спектакълът е детективска лупа, през която зрителите ще разпознаят изпъкналите форми на комуникационния хаос в една динамично развиващата се конкурентна среда. Развитието на технологиите помага да обменяме информация, въпреки разстоянията помежду ни. В мултимедийния пърформанс „Mayday“ обмяната на съобщения е непрестанна, но въпреки това необходимостта от „аварийна“ комуникация* остава в търсене на собственото оцеляване.

Хореографията на Живко Желязков, сценографията на Ралица Зортева, музиката на Иван Шопов (Cooh/Balkansky) и видео средата, създадена умело от Полина Стоянова (Jo Iyaa) дават възможност на тримата танцьори Милена Виденова, Петя Мукова и Филип Миланов да изпитат възможностите на динамичната аварийна комуникация* и да покажат на наблюдаващите нова интерпретация на решението за оцеляване.

С покана от два от най-значимите фестивала, представящи съвременно изпълнителско изкуство в България "One Dance Week" (Септември 2014 г.), МТФ "Варненско лято" (8-ми юни 2014 г., 21:30 ч. в Галерия Графити), 18-ти октомври 2014 г. в рамките на Международната среща за съвременни изпълнителски изкуства IETM и  фестивал АСТ.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на Културата.