:
 
 

Работно Ателие с Живко Желязков в рамките на „Пробиотик за Съвременния Танц в България”, тренинг програма финансирана от „Фондация Америка за България”.

There are no translations available.

probiotic_derida_dance

14ти и 15ти декември 2010г., от 10:00ч. до 14:00ч.

Работно Ателие с Живко Желязков в рамките на „Пробиотик за Съвременния Танц в България”, тренинг програма финансирана от „Фондация Америка за България”.

След провеждането на няколко работни ателиета, ще бъде сформиран и работния екип, който ще реализира новия спектакъл на Дерида Денс за 2011 . Репетиционния период е предвиден за юни, юли и август, а премиерата за сепември 2011. Бъдещият спектакъл е финансиран от „Фондация Америка за България”.