:
 
 

Стартира "Пробиотик за съвременния танц в България"

There are no translations available.

pokana_probiotic_2

 

По повод стартиране на програмата "ПроБиотик за съвременния танц в България", екипът на Derida Dance организира официално представяне.
На 11.09.2010г. (събота) от 18:00ч., всички заинтересовани ще бъдат запознати с концепцията на проекта, етапите, графиците и преподаватели,  които ще се включат  в първия месец от неговото протичане.

Напомняме ви, че за да участвате в планираните класове и уъркшопи  е необходима регистрация по двата основни модула.  Това може да направите  до 13то число на всеки месец. Ако желаете да се включите в избран от вас екзерсис или уъркшоп и не присъствате в предварителния списък за съответния месец, вашето участие ще бъде възможно само при наличие на свободни места и след заплащане на такса, в която няма да бъде калкулирано предвиденото финансиране от бюджета на програмата.

Програмата "ПРОБИОТИК ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ТАНЦ В БЪЛГАРИЯ" е концептуална. Структурирана е така, че натрупването на отсъствия от класовете, би могло да се отрази на ефективността на участниците в последните етапи от нейното протичане.